Customer Reviews
fördelar och nackdelar med tandimplantat

Fördelar och nackdelar med tandimplantat

Fördelar och nackdelar med tandimplantat har förändrats med nya revolutionerande material

Tidigare var proteser och fixerade broarbeten de vanliga alternativen. De hjälpte till att fylla i tandluckorna. Men fördelar och nackdelar med tandimplantat har ändrats de senaste åren. Framför allt tack vare deras naturliga vackra utseende. Tandimplantat ger verkligen ett fint estetiskt resultat. Men det är mer än kosmetiskt att byta ut tänderna.

Materialen vi arbetar har de senaste åren blivit mycket bättre. När man ser på fördelar och nackdelar med tandimplantat idag ska man betänka att de håller livet ut om du sköter dom.

När en tand är förlorad börjar tandbenet i munnen som stöder tanden att sönderfalla. Detta kan påverka ansiktets struktur, inklusive munnen och dess leder och muskler. Främst om många tänder saknas. Återstående tänder påverkas negativt. vilket orsakar problem med bett (uppriktningen av övre och nedre tänderna). Detta kan leda till svårighet att tugga och dålig näring. Därför är det bäst att ersätta saknade tänder så snart som möjligt.

Fördelar med tandimplantat

Ett tandimplantat är en skruv eller ram gjord av titan. Som allt annat material som stöder en perfekt ersättningstand. Implantation utförs typiskt i flera steg. Första besöket borras det i tandbenet och ditt tandimplantat placeras. implantatet i tandbenet där den nya tanden kommer att placeras. Tre till sex månader senare. Efter att skruven har fullständigt smält samman med benet. Sedan fäster en rekonstruktiv tandläkare en ersättningstand. Till den en liten metallpost som utskjuter från implantatet.

Till skillnad från broar litar implantat inte på angränsande tänder för stöd. En stor hjälp att skydda kvarstående tänder från skador. Och till skillnad från proteser undviks vanligtvis även benförlust. Tack vare att tandimplantat faktiskt ersätter tand och dess rot.

Implantat ser ut och fungerar som riktiga tänder. Du slipper ”klickar” eller tal och tuggsvårigheter som kan uppstå med proteser. Människor med god hälsa har den bästa chansen för framgångsrika implantat. En del hälsofrågor hindrar patienter från att få tandimplantat. 

Framgångsgrader för tandimplantat är lägre hos rökare. Kroniska tillstånd som diabetes kan fördröja läkning.

Du kommer att ta hand om dina implantat på samma sätt som du gör dina riktiga tänder. Flitig muntlig hygien och regelbundna tandläkarbesök.

Nackdelar med tandimplantat

Att få tandimplantat anses generellt säkert. Men som med alla operationer kan komplikationer uppstå.

Här följer några att betänka:

 • Blödning
 • Infektion
 • Nerver
 • Bihålor eller näshålskador

Andra punkter att komma ihåg:

■ Tandimplantat är inte en snabb lösning. Flera steg är involverade. Dessutom inkluderar det väntetid upp till sex månader. Läkningsperioden krävs så implantatet smälter ihop med tandbenet. En process som kallas osseointegration. (En tillfällig tand kan bäras över implantatets sida.)

■ Infektioner kan fortfarande hända. Tandköttet runt implantatet kan infekteras av bakterier som utlöser periimplantit. Det är en periodontal sjukdom som kan leda till förlust av ben.

■ Ytterligare tandvård kan behövas. Om ditt tandben försvagas av osteoporos. Då kan till exempel kirurgen ympa benet på den försvagade delen. Din sinushålighet kan också behöva lyftas (sinushöjd) om den förstoras. Då skjuter den in i det område som behöver ett bentransplantat.

■ Fördelar och nackdelar med tandimplantat är priset. Men i Sverige är det för förhållandevis billigt tack vare vårt högkostnadsskydd. När du når 3 000 kronor får du 50% rabatt fram till 15 000 kronor. Då täcker staten 85% av kostnaden. Sveriges högkostnadsskydd tar i beaktning fördelarna med tandimplantat. Passa på när vi nu har ett så förmånligt högkostnadsskydd när det gäller tandimplantat.

Trots dessa fördelar och nackdelar med tandimplantat är implantat ett säkert och pålitligt alternativ för äldre vuxna. Kirurgi har en framgångsgrad på mer än 95 procent. Dessutom kan implantat avsevärt förbättra livskvaliteten.

Behandla eller byt ut är frågan?

Ersättande av redan saknade tänder med tandimplantat har kända fördelar. Däremot är andra situationer inte lika självklara. Extrahera tänder i syfte att ersätta dem med implantat är en helt annan situation. Med den tanken förändras fördelar och nackdelar med tandimplantat. Det bör normalt inte göras utan att se och försöka bevara de ordinarie tänderna.

En forskargrupp, i en recension som publicerades i oktober 2013 uttryckte oro. Då för att procedurens popularitet skulle leda till att kliniker ersätter tänder med implantat trots att anledning saknas. Utan anledning enbart av estetisk anledning bör nära samtal och rådgivning ske med din tandläkare.

Efter att ha analyserat 19 studier som involverade implantat. Då fann forskare att överlevnadsgraden av implantat inte överträffade den för tänder. Då handlade det om tänder som äventyrats men hade behandlats och bibehållits. Slutsatserna som 15 år senare drogs ledde forskarna att rekommendera att bevara naturliga tänder. Åtminstonde så länge som möjligt.

Vårt tag på frågan fördelar och nackdelar med tandimplantat

Tandimplantat kan vara det bästa alternativet för att byta ut tänder eller otillräckliga proteser. De har ett naturligt utseende, bättre funktionalitet och förmågan att förhindra benförlust. De kan förbättra tuggförmåga, tal och självförtroende. Dessutom anses tandimplantat vara långsiktiga ersättningar som kan vara livslånga.

Samtidigt kan broar och borttagbara proteser behöva bytas ut var sjunde till tio år.

För tänder som ännu inte saknas är det rimligt att försöka upprätthålla dem så länge som möjligt. Kirurgi är inte utan risk och utvinning av en sjuk tand kan alltid ske i framtiden vid behov. Naturligtvis med ett tandimplantat vid den tiden.

 

Välkommen till Laholms Tandvårdsklinik

Den omtänksamma praktiken

tandimplantat komplikationer

Tandimplantat komplikationer

Tandimplantat komplikationer

Vi är inte en perfekt organism och i förlängning är det ingen operation. Det gäller också tandimplantat komplikationer. Designad för att ersätta en förlorad tand (eller tänder) har tandimplantat blivit alltmer populärt. Och med goda skäl. De erbjuder en permanent lösning för patienter. Banan för framgångsrik tandimplantatoperation är imponerande. Fortfarande finns det ett antal potentiella tandimplantat komplikationer som du bör vara medveten om. Innan du har gjort jobbet eller till och med efter operationen.

Medan risken för komplikationer anses vara mycket låg. Mindre än 5 procent enligt aktuell statistik. Det finns en mycket större sannolikhet att du kan vara en kandidat för tandimplantat. Enligt American Surgeons har nästan 70 procent mellan 35 och 44 år förlorat en permanent tand genom:

För bara två decennier sedan var alternativen för en förlorad tand mycket mer begränsad. Patienterna skulle vanligtvis få antingen avtagbara proteser som vilade på tandköttet. En favorit bland gamla hockeyspelare.

Alternativt en fast bro som förankrade till intilliggande friska tänder. Inte heller den ideala lösningen.

Tandimplantat komplikationer:

 • Potentiella problem är infektion
 • Otillräcklig benmassa
 • Felaktig placering
 • Frakturerat implantat
 • Skador på omgivande vävnad
 • Överbelastning och till och med reaktion på anestesi.

Även om den stora majoriteten (mer än 95 procent) är framgångsrika tandimplantatprocedurer. Nästan alla avslutade utan tandimplantat komplikationer. De flesta problem är små och lätträttade. Om emellertid de lämnas obehandlade kan även mindre problem hota implantatets långsiktiga livskraft.

Tänk på att allt inte går förlorat om ett tandimplantat misslyckas. Kirurger kan vanligtvis försöka få ett andra implantat. Ibland omedelbart eller inom några månader efter att området har tillräckligt läkt. Tidig bedömning är nyckeln för att tyda tandimplantat komplikationer.

vad är ett tandimplantat

Vad är ett tandimplantat

När du förlorar en tand kan det vara traumatiskt. Vad är ett tandimplantat? Det är något du behöver veta. Speciellt om din tandläkare presenterar dig med flera alternativ. Som mini-proteser, proteser och implantat. Många proffs rekommenderar tandimplantat.

Främst för att de fungerar mer som dina egna tänder. Processen och tidsramen är dock skrämmande om du inte förstår vad de ber dig att anmäla dig till.

Vad är ett tandimplantat?

Tandimplantat är titanposter som kirurgiskt installeras i din käke av din tandläkare. Vad är ett tandimplantat? Många pratar om det. Det är revolutionerande bra material för tjänster som håller livet ut och täcks av högkostnadsskyddet.

De ser ut som en skruv och efterliknar roten på en normal tand. Att få implantat minskar mängden benförlust på grund av saknade tänder. Viktigt då det kan hjälpa till att förhindra att andra tänder skiftar och blir lösa. En ny tand formas och installeras ovanpå stolpen i en separat procedur.

Hur länge totalt tar det för att få en tandimplantat?

Framgångsgrader för tandimplantat beror ofta på var de placeras i din käke. De flesta tandläkare rapporterar dock en framgångsgrad på 98 procent. Så det är definitivt värt att överväga. Det finns tre steg för ett tandimplantat. Tre steg för att förbereda och placera ditt tandimplantat och ersätta en saknad tand.

Steg 1: Vad är ett tandimplantat – framställning

En individualiserad behandlingsplan avgränsar hur processen kommer fungera för dig. Att svara på frågan vad är ett tandimplantat är så individuellt. Inget tandimplantat är det andra likt. Boka därför en kostnadsfri rådgivning med tandläkare Ulf Olson här på Laholms Tandvårdsklinik. En mindre undersökning ingår och du får med dig en offert hem med ett exakt pris med hänsyn tagen till ditt högkostnadsskydd.

Din kirurg använder en CT-skanning eller röntgen för att studera din bit- och benstruktur. Bara i det område där implantatet är installerat. Denna fas tar tre till sex månader, beroende på om bentransplantation behövs. Om din tand fortfarande är på plats, innehåller förberedelsen extraktionen.

Om du överväger ett implantat, är den bästa tiden att börja när tanden extraheras. Under det första året efter en extraktion accelererar din benförlust. Detta gör framtida implantatbehandlingar längre och dyrare.

Steg 2: Vad är ett tandimplantat – konstgjord rotplacering

Under denna fas är tandimplantatet installerat. Implantatet är en liten titanpost som kirurgen placerar i den uttunna tandens benkontakt. Förfarandet kan ta upp till två timmar. En lokalbedövning administreras så att du inte upplever smärta. Efter proceduren kräver platsen minst sex till tolv veckor, men det kan ta längre tid att läka. Benvävnad och titanimplantat sammanfogas under denna tid. Tandbenet växer runt implantatet och förankrar det till tandbenet.

Steg 3: Placering av kronan

I den sista fasen placeras din nya helkeramiska porslinskrona över implantatet. För det första tar tandläkaren ett avtryck av dina tänder. Detta används för att designa den nya tanden. Den matchar formen och storleken på dina andra tänder och blir en av dina tänder. De två besöken är planerade två veckors mellanrum för att tillåta tid för att tand ska fullföljas.

Under detta stadium är en distans eller anliggning kopplad till rotposten. Detta för att hålla kronan. Därefter använder din tandläkare avtryck för att bygga en modell och din nya tand. Med korrekt planering säkerställs det att ersättningstanden inte kommer att störa intill sittande tänder. Det kan krävas omfattande justeringar under installationen.

Vad är ett tandimplantat?

Det är den optimala lösningen som håller livet ut!

Att få tandimplantat sparar dig från förlägenhet och besvär av borttagbara proteser. Eftersom implantatet är rotat i din tandben ser det ut och känns som en naturlig tand. Du kan njuta av fördelarna med minskad benförlust. Framför allt störs inte tänderna runt området av din saknade tand. Att veta stadierna i denna procedur är det första steget för att övervinna ångerskänslor. När kronan är på plats är du glad att du valde denna dentala innovation.

Materialen som används har utvecklats i snabb takt. Tandimplantat är idag det bästa som hänt tandvården på 40 år. Dessutom ingår det i högkostnadsaskyddet. Din kostnad behöver därmed inte bli så hög som du kanske tror.

Boka en kostnadsfri rådgivning inför tandimplantat så får du ett kostnadsförslag med dig hem. Välkommen till Laholms Tandvårdsklinik.

Här kan du läsa allt om tandimplantat

tandimplantat Halmstad

Tandimplantat Halmstad eller Laholm

När du bestämt dig för implantat är tandimplantat Halmstad eller Laholm inte det viktigaste. Rätt tandläkare är det viktigaste valet för bästa resultatet.

Bästa leendet och nya tänder får du inte med tandimplantat i Halmstad. Det perfekta resultatet får du på Laholms Tandvårdsklinik.

Tveka inte att åka till Laholm. Här får du träffa tandläkare Ulf Olson som brinner för implantatbehandlingar stora som små. Åk 2 mil för att träffa en specialist på tandimplantat.

Tänker du på att skaffa tandimplantat?

Saknade tänder kan försämra ditt utseende. Samtidigt leder det till ytterligare orala hälsoproblem. Utan en tand på plats försämras tandbenet ofta och smärta kan utvecklas på grund av dålig bett.

Löständer och broar är två andra alternativ för saknade tänder. Men tandimplantat är nästan alltid den bästa lösningen. Fler och fler väljer och tandimplantat Halmstad hittar oss mer och mer. Vårt team har den erfarenhet du ska kräva av din tandläkare när du står inför en implantatbehandling.

Laholms Tandvårdsklinik erbjuder tandimplantat med hjälp av avancerad implantatteknik. Du är välkommen i bekvämligheten av en vänlig och avslappnad praktik och tandläkare.

Hur fungerar tandimplantat

Tandimplantat är titanposter som fungerar som tandrotar. De placeras i tandbenet och läker fast som en del av tandbenet. Tandköttet växer fast runt tanden. Efter läkning placeras en helkeramisk krona på implantatet. 

Tandimplantat kan vara en livstid och ser ut som naturliga tänder:

 • Implantat hjälper till att förhindra tandbenets försämring
 • Det förbättrar ditt utseende
 • Ät vad du vill. Fungerar som vanliga tänder
 • Tandimplantat behöver inte stöd från närliggande tänder. En brygga gör det.

 

tandläkare halmstad

 

Varför inte tandimplantat Halmstad utan Laholm?

När du står inför valet av tandläkare för tandimplantat bör du ha följande i åtanke:

Erfarenhet – Vi är bemannade med specialister inom implantattandvård. Det slutliga resultatet med tandimplantat beror helt på din tandläkares kunskap och erfarenhet. Tandläkare Ulf Olson har praktiserat tandvård sedan 2004. Tillsammans har vi all den erfarenhet som behövs inom tandkirurgi.

TeknikImplantatvetenskap fortsätter att utvecklas. De nyaste metoderna för implantbehandlingar erbjuder stora fördelar för patienterna. Här praktiserar vi alltid den senaste tekniken med framgång och intresse.

Avkopplingsalternativ – Du kommer att vilja vara avslappnad och bekväm under din procedur. Rätt bedövning kan hjälpa till att säkerställa det för dig. Vår tandläkare arbetar med näst intill smärtfria metoder under implantatoperationer.

Tandläkarrädsla – Den kan vara svår. Vårt team välkomnar dig till en lugn avkopplande miljö. Vi avsätter all den tid du behöver om du lider av tandläkarskräck.

Är tandimplantat bäst för dig?

Tandimplantat Halmstad eller Laholm är alternativet till proteser och broar. De är ett progressivt val för att behandla tandförlust. Det bästa alternativet att ersätta en tand som en gång extraherats.

Alla förtjänar ett perfekt leende

Laholms Tandvårdsklinik ger dig vackra, långvariga, naturliga tänder som får dig att le. Saknade tänder? Kolla in våra fantastiska implantatlösningar. Skadade eller missfärgade tänder? Titta på våra innovativa kosmetiska lösningar.

Frågor & svar: är tandimplantat rätt för mig?

Implantatbehandling kan vara en fantastisk möjlighet för personer med saknade tänder. En andra chans med nya perfekta tänder.

F: Vad är tandimplantat?

S: Enligt ditt leende är tandimplantat en typ av tandutbyte. Till skillnad från proteser ersätter tandimplantat tandens rot. Den placeras för ökad stabilitet och minskad tandbenförlust.

F: Hur fungerar tandimplantat?

S: Tandimplantat är titanposter fästa i tandtbenet. Sedan kan ersättningständer eller en bro fästas på stolpen. De ser ut som naturliga perfekta tänder.

F: Vilka är några fördelar med tandimplantat över andra typer av tandbyte?

S: Tandimplantat ansluter till tandbenet.  Det minskar benförlust. Titan som används i tandimplantat efterliknar den ursprungliga bindningen mellan tänderrot och tandben. Ditt leende blir en del av dig. Tandimplantat lossnar inte heller vid tandbyte. De behöver inte förankras i andra tänder.

F: Vem kan få ett tandimplantat Halmstad i Laholm?

S: Friska tandkött och tillräckligt med ben för att hålla implantatet är nödvändiga. God munhygien och regelbundna tandbesök är också viktiga.

F: Är implantatbehandling smärtsam?

S: Lokalbedövning kan användas för tandimplantat. De flesta som har fått tandimplantat säger att det inte gör så ont. De flesta tycker att en tanduttagning gör mer ont implantatkirurgi. Mild ömhet kan behandlas med smärtstillande läkemedel som Alvedon.

F: Hur lång tid tar det för att få tandimplantat?

S: Tandimplantat kräver flera praktikbesök. Det tar tid för implantatet att fästa på benet, och ytterligare tid behövs för att fästa kronan. Du kommer inte kunna bita så hårt som du vanligtvis kan tills implantatet är ordentligt läkt. Mellan början av proceduren och slutförandet kan det ta några månader.

F: Vem är en kandidat?

S: Tandimplantat kan placeras hos de flesta vuxna. Vänligen fråga din tandimplantatspecialist för att förklara fördelarna och riskerna. Det krävs en konsultation för att se om tandimplantat passar dig.

F: Hur snart kan jag återvända till jobbet efter behandling?

S: Du kan återvända till jobbet nästa dag om inte din läkare instruerat annorlunda. Du kan bli ordinerad läkemedel för att lindra eventuella mindre obehag du kan ha.

F: Hur lång tid tar det att placera tandimplantat?

S: De kan placeras på så lite som 30 till 60 minuter beroende på platsen och antalet implantat som placeras.

F: Tänk om det inte finns tillräckligt med ben för tandimplantatet?

S: Transplantat kan behövas i vissa fall. Din tandläkare bestämmer när det inte finns tillräckligt med tandben. Ofta med hjälp av en panoramaröntgen.

F: När ska jag få mina nya tänder?

S: Behandlingstiden varierar beroende på patienten. Vanligtvis kommer du att ha tillfälliga tänder tills dina implantat integreras med benet. Din tandläkare kan ge en tidsuppskattning utifrån dina behandlingsbehov.

F: Hur sköter jag mina implantat?

S: Förebyggande tandvård för dina implantat består av borstning och tandtråd. Regelbundna tandbesök krävs för långsiktig hälsa och framgång.

F: Hur länge håller implantat?

S: Implantat kan vara i många år om de sköts ordentligt. Många implantat håller i mer än 40 år.

F: Vad är framgångsgraden för tandimplantat?

S: Tandimplantat har en extremt hög genomsnittlig framgångsgrad långt över 90%.

F: Hur jämför man det långsiktiga värdet av implantat med andra behandlingsalternativ?

S: Tandmplantat innebär lågt underhåll och ger stabilitet och förtroende för ditt leende. Därför överstiger det långsiktiga värdet av tandimplantat långt över konventionella behandlingsalternativ.

F: Omfattas tandimplantat av högkostnadsskyddet?

S: Tandläkaren avgör det vid en första konsultation.  Men saknar du en eller flera tänder är implantatbehandling bästa alternativet. Högkostnadsskyddet täcker då kostnaderna i vanlig ordning.

 

tandläkare laholm

 

Hinder för tandimplantat Halmstad eller Laholm

Vissa villkor som kan förhindra tandimplantat inkluderar:

 • Tung rökning kan vara ett hinder
 • Okontrollerad kronisk sjukdom som diabetes eller hjärtsjukdom och strålbehandling till huvud eller nacke.

Patienter med dessa tillstånd kan utvärderas individuellt.

Finansiering

Finansieringsalternativen finns tillgängliga med konkurrenskraftiga räntor och betalningar kan anpassas till din budget.

Tala med vår tandläkare för mer information och se om tandimplantat är rätt lösning för dig. Välkommen till oss på Laholms Tandvårdsklinik mitt i mysiga Laholm.

tandblekning

Tand Implantat

Har du förlorat en tand?

Återfå ditt leende med ett tand Implantat. Den permanenta lösningen.. Klicka för att Tweeta

Det är viktigt att inte ignorera en saknad tand.

tand implantat
Varje tand har stor betydelse för din munhälsa.

Nu kan du ersätta en förlorad tand eller tänder med tand implantat och krona på implantat

Om du bara saknar en tand är en helkeramisk tandkrona på ett tand implantat ofta den bästa lösningen.

Tand implantat fungerar som rot och fästpunkt för den nya kronan. Den keramiska kronan fästs sedan på tandimplantatet.

Den matchar färgen och formen på dina naturliga tänder. Så bra faktiskt att inge kommer se någon skillnad. Klicka för att Tweeta

 

Med förebyggande tandvård och regelbundna kontroller kan du räkna med att det håller livet ut.

 

Tand Implantat – Den permanenta lösningen

När du förlorar en tand är den omedelbara lösningen att ersätta den.

Framför allt om det handlar om en framtand. Men vad händer om du förlorar en tand som inte syns när du ler? Många människor väljer att ignorera det.

Laholms Tandvårdsklinik – Den tandläkare Laholm känner inom kosmetisk tandvård

Så är det dock inte bland patienterna på vår tandläkarmottagning. Laholms Tandvårdsklinik erbjuder den tandäkare Laholm vänder sig till för högklassig tand implantat behandlingar.

Vi erbjuder ett tandvårdskonto med avbetalningar

Vi låter inte våra patienters ekonomi stå i vägen för bästa tandvård för alla i Laholm. Med vårt tandvårdskonto kan du anpassa avbetalningar som passar din ekonomi.

Permanent lösning för en saknad tand

En tand som saknas kan dock ha negativ inverkan på både din livskvalitet och din tand- och munhälsa. När vi tuggar stärker en frisk tand käkbenets kvalitet.

Det bidrar till att förhindra benförlust. Det fungerar ungefär som motion. När en tand saknas tenderar dessutom de friska tänderna att ändra läge. Detta på grund av benförlusten och då påverkas bettet.

Varje enskild tand har betydelse och spelar roll

Det kan innebära att belastningen på tänderna ändras. När du tuggar påverkas omgivande muskler och leder. Efter en tid kan det leda till obehag. Varje enskild tand spelar därför en stor roll. Dels för att tänderna både framför och bakom ska förbli i rätt läge. Även viktigare för att bevara hela käkbenets hälsa.

Din tandläkare vet om tand implantat är den behandling som passar dig

Med en keramisk tandkrona går det att återställa förstörda eller skadade tänder.

Kronan tillverkas speciellt för att matcha färgen och formen på dina naturliga tänder. Så revolutionerande bra att ingen kommer att se någon skillnad.

 

tand implantat

1. Återställa en skadad tand med en krona på naturlig tand.

Tanden förbereds genom att skadade delar slipas ned för att den nya kronan ska kunna fästas.

Den placeras på den återstående friska delen av tanden. Därmed får man en stark naturlig fästpunkt för den nya kronan.

 

tand implantat

2. Ersätta en saknad tand med en krona på ett tand implantat.

Om du saknar en tand och tandrot fästs tandkronan på ett tandimplantat.

Implantatet fungerar som rot och fästpunkt för den nya kronan.

De intilliggande friska tänderna påverkas inte av implantatbehandlingar.

 

Med tand implant kan du återfå din livskvalitet. Starka tänder som både känns och ser naturliga ut. Klicka för att Tweeta

 

Tand implantat ger dig många fördelar

Tandläkare har i mer än 40 år ansett att tand implantat är den mest framgångsrika metoden. Det är dessutom den mest pålitliga behandlingen för tandersättning.

• Tand implantat fungera

r som din egen tandrot. Du känner ingen skillnad.

• Ditt implantat tillverkas av metallen titan. Det är den enda metallen som kroppen accepterar. Den fästs och blir som en naturlig tandrot.

• Med bra skötsel och god munhygien kan dina implantat hålla livet ut.

 

Implantat fungerar som dina egna tandrötter. Denna stödjer din individuellt tillverkade keramiska tandkrona eller tandbro. Klicka för att Tweeta

 

• Tand implantat har mycket liten påverkan. Dina intilligande tänder berörs inte. Till skillnad från traditionella tandbroar behöver man inte slipa ned intilliggande naturliga tänder.

• Bevarar naturligt ben och minimerar ytterligare benförlust. Det är tack vare att benet stimuleras. En av de viktigaste fördelarna med tandimplantat. 

• Tandimplantat ger stabilitet och komfort utan att det behövs någon justering efter placeringen.

 

tand implantatEtt attraktivt leende avspeglar ett hälsosamt liv

Naturligt vackra och starka tänder gör att vi känner oss mer attraktiva och mår bättre. De ger oss möjlighet att äta vilken mat vi vill och ger ett naturligt självförtroende när det verkligen behövs.

 

Den omtänksamma tandläkare Laholm anlitar för implantatbehandlingar stora som små. Ulf Olson. Kosmetisk tandvård med inriktningen tandkirurgi. Klicka för att Tweeta

 

Implantattandvård hjälper idag alla våra patienter som bästa lösning för tandersättning. Med hjälp av senaste teknik och moderna material kan enskilda tänder eller hela tandrader ersättas med naturligt utseende och full funktion.

 

Boka en gratis konsultation för all slags kosmetisk tandvård idag. Ring nu 0430-711 04. Klicka för att Tweeta
tandimplantat kostnad

Tandimplantat kostnad

Innan behandlingen startar görs en noggrann bedömning och tandimplantat kostnad och kostnadskalkyl. Kostnaden för en implantatbehandling varierar. Det beror på hur många implantat som ska sättas in.

Vilken typ av behandling som önskas påverkar kostnaden och vilket tandtekniskt arbete som krävs. Tandimplantat kostnad får du reda på av tandläkaren vid första besöket.

Hur går själva implantatbehandlingen till?

 1. Vid första besöket samlas information från foton, avtryck och röntgen in. Med informationen bestäms vilken typ av implantatbehandling som är aktuell. Sedan utförs själva operationen.
 2. Vilken metod som används beror på flera faktorer. Till exempel tandhälsa, hur många tänder det gäller och vilka tänder som ska ersättas.
 3. Vid en vanlig behandling sätter tandläkaren först in implantatet. Sedan får de läka in i käkbenet under tre till sex månader. Under läkningsperioden får du en tillfällig protes tills den permanenta kronan kan sättas in.

Varför ska jag välja tandimplantat?

När rotstrukturen från en naturlig tand saknas finns risk att käkbenet krymper ihop. Det gör att ditt ansikte ser äldre ut än det egentligen är.

Med implantatbehandlingar behöver du inte oroa dig över några lösa delar. Tandimplantat är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen och ett implantat håller oftast livet ut.Tandimplantat behöver ingen justering efter insättningen och håller oftast livet ut. Klicka för att Tweeta

Finns det risker med tandimplantat?

En utvärdering görs innan behandling för att fastställa att patientens medicinska tillstånd. Först då vet man om det lämpar sig för allmänna oralkirurgiska ingrepp.

Patienter kan ha medicinska eller andra tillstånd. De kan besvära eller försvåra läkningsprocessen av ben- eller mjukvävnaden.

Här följer några exempel:

Man måste noggrant utvärdera de eventuella riskerna och fördelarna med tandimplantat.

Är hög ålder ett problem vid implantatbehandling?

Många lite äldre patienter kan vara oroliga över att deras ålder kan vara ett hinder. Det är det inte. Äldre kan dra nytta av alla fördelar med tandimplantat.Ålder har ingen betydelse. Äldre kan dra nytta av alla fördelar med tandimplantat. Klicka för att Tweeta

Men när det kommer till tandimplantat är hälsan en mer avgörande faktor än åldern. Om du är frisk nog för att kunna få en tand utdragen? Då är du förmodligen frisk nog för att kunna använda tandimplantat.

Din tandläkare avgör om tandimplantat är lämpligt för dig. Men först efter noggrann utvärdering av din hälso- och tandstatus.

tandimplantat

Vilka fördelar har tandimplantat jämfört med proteser eller en tandbro?

Förbättrar utseendet. Om du tappar hela tanden (krona och rot) blir käkbenet mindre och ansiktet ser då ofta äldre ut än det är. Tandimplantat sätter stopp för detta. Implantatbehandling öppnar för möjligheter som konventionella proteser eller en tandbro inte kan. 

Friska tänder bevaras. Med konventionella tandbroar måste tänderna intill den saknade tanden vanligtvis slipas ned. Ett måste för att tandbron ska kunna förankras. Med tandimplantat behöver de friska tänderna ofta inte förändras. 

Permanent lösning. Du behöver inte oroa dig över några lösa delar. Tandimplantat är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen. Implantatet håller oftast hela livet ut.Tandimplantat förbättrar utseendet och implantat är permanenta tänder. Klicka för att Tweeta

Påverkar tandimplantaten mitt dagliga liv?

Tandimplantat känns, ser ut som och fungerar som naturliga tänder. Du kan äta och dricka precis som vanligt. Men det viktigaste är att tandimplantat oftast förbättrar livskvaliteten.

Personer som har känt sig generade och oroade för sina tandproblem ökar självkänslan hos. Ett ökat självförtroende infinner sig.

Man blir ofta överväldigad av vad de nya permanenta tändernas påverkan på livskvalitén. För nästan alla är tandimplantat kostnad en väl vald investering som tar hand om dig själv.

Ser tandimplantat naturliga ut?

Tandimplantaten är så naturtrogna som möjligt. Det är svårt att se skillnaden mellan de nya tänderna och dina naturliga tänder.

Kommer jag att kunna tugga som vanligt med implantat?

Ja, det kommer du. Efter en kortare period av anpassning blir tuggkapaciteten som med dina vanliga tänder.

Hur lång tid tar det att sätta in ett tandimplantat?

En vanlig behandling tar cirka 3-6 månader. Tandläkaren sätter först in implantatet. Sedan får de läka in i käkbenet. Under läkningsperioden får du en tillfällig protes. Sedan sätts den permanenta kronan in.Implantatbehandling tar 3-6 månader. Implantatet ska läka in i tandbenet. Klicka för att Tweeta
Tidsåtgången beror på flera faktorer:

 • Din tandhälsa
 • Hur många tänder det gäller
 • Vilka tänder som ska ersättas

Dessa faktorer avgör också hur många besök som behövs hos tandläkaren under behandlingsperioden. Tandimplantat kostnad påverkas också.

Är implantatbehandling smärtsam?

Visst obehag kan upplevas. Precis som vid alla operationer. Att endast sätta in ett implantat orsakar vanligtvis mindre obehag än att sätta in flera.

Bedövning och lugnande medel används ofta för att minska eventuella obehag. Be din tandläkare berätta om andra patienter som redan har genomgått behandlingen. Då får du ta del av deras erfarenheter.

Hur kommer jag att må efter implantatbehandlingen?

Smärre utgjutningar och svullnader i tandköttet och mjukvävnaden efteråt är normalt. Men oftast kan besvären, om sådana uppstår, behandlas med vanliga smärtstillande medel.

Vanligtvis kan du vara tillbaka på arbetet dagen efter.

Hur ska jag sköta mina tänder efter tandimplantat kostnad?

Dina nya tänder måste skötas och kontrolleras regelbundet. Precis som dina vanliga tänder. Borsta tänderna och använd tandtråd enligt din tandläkares eller tandhygienists instruktioner.

Besök din tandläkare var sjätte månad, eller oftare om så behövs. Med tanke på tandimplantat kostnad bör du ta väl hand om dina nya tänder så varar dom livet ut.Tandimplantat har revolutionerat tandvården. Med dagens material håller implantat livet ut. Klicka för att Tweeta

implantatbehandling

Implantatbehandling

Tandläkare Ulf Olson har lång erfarenhet av tandimplantat och implantatbehandling.

Implantatbehandling med helkeramisk tandersättning är det största framsteget inom tandvården på 40 år.

Spara friska tänder

Idag kan du ersätta en saknad tand med ett implantat istället för en bro. Du slipper därmed slipa ner närliggande friska tänder för stöd.

Implantatbehandling – så funkar det

Tandimplantat är fixturer av titan som kirurgiskt opereras in i tandbenet av välutbildade tandläkare inom tandkirurgi. Titanskruvarna fungerar som fasta stöd i tandbenet.

Till fixturerna kopplas sedan små pelare som sticker upp ur tandköttet. Detta är dina distanser.

På dessa kan kronor och broar av helkeramik sedan fästas när du får dina nya tänder. 

Titanfixturer en svensk uppfinning

Titanium går bra ihop med kroppens vävnader. Det är den enda metallen som kroppen inte stöter bort. Tandvävnad växer fast runt din titanfixtur i tandbenet under läkningen.

Läketiden beräknas till 6-12 veckor innan titanskruven läkt fullt ut. Sedan en del av kroppen.

 

implantatbehandling

Implatatkirurgi i ett eller två steg

Implantatbehandlingar kräver endast lokalbedövning och är en smärtfri behandling.

Implantatbehandling i två steg

Behandling steg 1

Två steg innebär två kirurgiska ingrepp. Ett större och ett mindre. Det första ingreppet tar en till två timmar. Det är beroende på hur många tandimplantat som ska opereras in.

Först viker tandläkaren undan slemhinnan. Sedan borrar han hål i tandbenet med en speciell borrmaskin. Tandläkaren placerar sedan implantaten kirurgiskt i tandbenet.

Sedan viker han tillbaka slemhinnan som sys på plats igen. Implantat syns inte i det här skedet.

Växer fast i tandbenet

Implantatbehandling i två steg behöver din titanskruv först växa fast i tandbenet. Det tar 6-12 veckor om inget oförutsett påverkar läkeprocessen.

Det kan i värsta fall ta upp till 6 månader som mest. Vilken del av käkarna som implantaten sitter i har betydelse.

Tillfälliga tandersättningar

Du går inte tandlös under tiden. Tandläkaren tar snabbt fram tandersättningar i komposit. Ungefär en vecka efter operationen kan man ha den gamla protesen tillbaka.

Nu har tandteknikern format den för att passa ditt opererade tandben.

Behandling steg 2

Nu öppnas slemhinnan igen. Den här gången bara vid varje implantatfäste för att ansluta små distanser till implantaten. Distansen står stark genom slemhinnan.

På denna kan sedan en ny krona eller bro av helkeramik skruvas eller cementeras fast. Det andra kirurgiska ingreppet går snabbt i jämförelse med det första.

implantatbehandling

Implantatbehandling i ett steg

Enstegsbehandling innebär komplett implantatkirurgi vid ett tillfälle. Att kirurgiskt placera implantatfixturer tar en till två timmar. Tiden är helt beroende av hur många titanskruvar som ska sättas in.

Tekniken vid enstegsbehandling är i det närmaste identisk. I stort sett samma teknik som den första operationen vid tvåstegsbehandlingen. Men den här gången syr vi inte över slemhinnan.

Täcker inte implantatet

Istället för att täcka implantatet under ingreppet låter vi det sticka upp några millimeter. Nu kan du se implantatet sticka upp ur slemhinnan redan från början.

Då behövs inte ett andra kirurgiskt ingrepp.

Antibiotika förebyggande åtgärd

När operationen avslutas får patienten antibiotika. Vid sällsynta fall smärtstillande tabletter. Att borra i tandbenet är ett kirurgiskt ingrepp.

En övergående inflammation med svullnad, ömhet och ibland en blödning är att räkna med. I övrigt är besvären efter ingreppet oftast ringa.

Lättare ingrepp för patienten

Enstegs eller tvåstegs implantatbehandling är ett lättare ingrepp än att dra ut en visdomstand för patienten som genomgår en smärtfri behandling.

Belasta inte det behandlade området med en protes den första veckan till tio dagar. Implantatbehandling av en hel käke kan kräva flytande kost några dagar. Men det är det värt.

 

implantatbehandling

Helkeramisk krona nästa steg

När behandlingen läkt ut har titanskruven blivit en del av kroppen. Vävnad växer fast runt titanet i tandbenet. Ett tandimplantat är en konstgjord tandrot.

Det förträffliga med implantat är att tandluckor kan fyllas med permanenta estetiskt tilltalande tandersättningar. Med implantatbehandling störs inte intilliggande friska tänder.

Tänder som annars hade fått slipats ner som stöd för en bro.

Avtryck och färg bestäms

Nu tar tandläkaren ett avtryck, färg bestäms och jobbet skickas till en tandtekniker. Du får en temporär krona i komposit de 10 dagar tandteknikern behöver för att framställa din nya tand. Eller tänder.

Vid nästa besök sätter tandläkaren fast din nya krona i helkeramik ovanpå den gamla tanden. Om den passar cementeras den på plats som avslutning på enstegs eller tvåstegs implantatbehandling.

 

implantatbehandling

Kan vem som helst få tandimplantat?

Saknar du en eller flera tänder och är frisk i övrigt finns oftast inga hinder. Ett friskt tandkött och tillräckligt med tandben för att hålla implantatet är kriterierna.

Summering implantatbehandlingar

 1. Först av allt tar vi fram en behandlingsplan som är anpassad till dina behov.
 2. Sedan placerar tandläkaren kirurgiskt en titanfixtur i tandbenet där tanden saknas. När tandbenet läker växer det samman runt pelaren. Beräknad läketid från 6 till 12 veckor.
 3. Härnäst tar tandläkaren ett avtryck på ditt bett och dina tänder. Din nya tand bygger på detta avtryck.
 4. När tanden har passats in går avtrycket till tandteknikern. Där tillverkas en krona i helkeramik som matchar din vita nyans.
 5. Din nya krona installeras slutligen. Estetiskt smälter den in som en av dina tänder. Implantat och krona av material mer hållbart än dina egna tänder.

Dagens material är gjorda för att hålla livet ut. Investera i livsglädje och livskvalitet.

implantat

Implantat

Implantat är det självklara alternativet för dig som:

 • Ta hand om gluggen. Om du är självmedveten på grund av saknade tänder.
 • Trött på protesen. En protes som är obekväm kan ersättas med ett tandimplantat.
 • Istället för en bro. Eller så har du bra tänder vid sidan om gluggen som du inte vill påverka med en bro. I så fall kan ett tandimplantat vara lösningen.

Implantatbehandlingar populära

Implantat är ett effektivt sätt att ersätta saknade tänder. Dessutom med en vit nyans som smälter in med resten av dina tänder. Det är en utmärkt långsiktig lösning som ger dig ett finare leende.

Betydande implantatutveckling

Implantat är det största framsteget inom tandvården de senaste 40 åren. Mycket tack vare framsteg inom de material som används. Idag använder vi helkeramiska kronor och broar så hållbara att dom håller livet ut om dom sköts rätt.

Tandimplantat av titanium

Implantaten är uppbyggda av titanium och andra material som är kompatibla med vår kropp. Tandläkaren placerar tandimplantat kirurgiskt i över eller underkäken. Där fungerar dom som permanenta ankare som kronor och broar fästs på.

Implantatbehandling permanent lösning

Dom flesta patienter upplever implantat som en säker, stabil ersättning för sina egna tänder.

Generellt går man med implantatbehandlingar genom tre faser:

 • Först opererar tandläkaren kirurgiskt in implantatet i tandbenet. I början av läkningsprocessen kan lättsmält mat vara att föredra.
 • När tandbenet runt implantatbehandlingar läker sker en integrering. Den blir ett starkt stöd eftersom tandbenet växer samman runt implantat. Att kroppen accepterar titan som del av kroppen är dess styrka. För en del patienter kan det vara en tidskrävande process. Fullgod läkning kan ta flera månader för en del patienter. När läkningen är komplett kan ersättningstanden placeras på sitt implantat. För andra patienter kan implantat och ersättningständer placeras under ett enda besök.
 • Till slut är det dags att placera en helkeramisk krona på implantatet som nu läkt in. En tandtekniker har tagit fram din ersättningstand i en matchande vit nyans. Om du ersätter mer än en tand tas anpassade kronor och broar fram som passar implantaten. Hänsyn tas till helheten och möjligheten till ett bättre leende. Framtagning av kronor och broar tar lite tid. Tandläkaren gör temporära tänder i komposit som är fullgod ersättning när du väntar. Då har du tänder som hjälper dig äta och prata normalt tills dina nya permanenta ersättningständer är klara.

Konsultation om estetisk tandvård

Om du är intresserad av tandimplantat bör du boka en konsultation med tandläkare Ulf Olson. Han är utbildad inom tandkirurgi med inriktningen estetisk tandvård och implantatbehandlingar.

Hälsoundersökning

Om du är vid god hälsa kan implantatbehandling vara för dig. Din hälsa är faktiskt mer avgörande än din ålder. En liten hälsoundersökning föregår alltid implantatbehandlingar.

Kroniska sjukdomar som diabetes eller leukemia kan störa läkningen efter operationen. Alla patienter är inte bra kandidater för implantatbehandling. Bruk av tobak kan fördröja inläkningen till exempel.

Implantat kan vara för dig

Men om hälsan är god kan implantat tillföra så mycket mer än bara tandersättning:

 • Helt plötsligt trivs du med fotoögonblick.
 • Implantat kan höja den allmänna självkänslan.
 • Självförtroendet stärks med hela friska tänder.

Välkommen att boka en konsultation om implantatbehandlingar med tandläkare Ulf Olson.

implantatbehandlingar

Implantatbehandlingar

Implantatbehandlingar

Implantatbehandlingar för alla i laholm som är i behov av det. Vi måste alla prioritera våra tänder förr eller senare.

Idag är det nästan aldrig försent att få helt nya tänder som är estetiskt tilltalande med full bettfunktion.

Om tänderna har förfallit kan vi tandäkare inom tandkirurgi idag erbjuda hållbara ersättningar.

Titanskruvar vi opererar in i tandbenet som blir en del av kroppen. Sedan helkeramiska kronor och broar som håller livet ut om du sköter dina andra chans till nya tänder.

Förebyggande tandvård är väl så viktig för att sköta implantatbehandlingar.

Periodvis misskötsel är vanlig

Det är tyvärr många av oss som någon gång av sitt liv misskött sina tänder under en period. Det kan vara sorg eller almänt dåligt mående.

Helt plötsligt missar man den årliga undersökningen. När man inte sköter sina tänder under en period rasar dom. Snabbt.

Detta har ofta förödande kosekvenser för din munhygien. Förebyggande tandvård ses som viktigare än någonsin när du läser rön om tandvård idag.

Årlig basundersökning är inte dyr

Den årliga basundersökningen är den viktigaste av all tandvård. Basundersökningen som oftadels bör göras på årlig basis.

Kommer vi som tandläkare bara till en gång om året håller vi nere patientens kostnad. Om patienten har följt vår förebyggande tandvård kan man även gå på kontrollen utan att ha några kariesangepp.

Inga hål i tänderna med anda ord.

Ibland har det gått för långt

Men när det har gått för långt då har vi tandläkare ulf olson. Utbildad inom tandkirurgi med inriktning estetisk tandvård. Implantatbehandlingar är huvudintresset inom tandvården på vår praktik.

Sedan år tillbaka så du är i goda händer.

Skalfasader ett alternativ till tandkirurgi vid många tillfällen. Men med implantatkirurgi eller implantatbehandlingar som många rätt kallar det öppnar för möjligheter.

Dagens material

Tandtekniker arbetar med med material som inte bara är estetiskt optimerade. Implantat med dagens material är ofta mer hållbara än patientens egna någonsin var.

Med implantatbehandlingar har vi tandläkare helt nya möjligheter att hjälpa våra patienter med permanenta estetiskt tilltalande lösningar.

Investering för livet

Nu kan vi ge dig med tandluckor en andra chans till nya tänder likt dom du hade i ungdomens år.

Du får full tuggfunktion med helt nya tänder som ofta är starkare än gaddarna du föddes med.

En investering som håller livet ut med rätt skötsel. En hel ny värld inom tandvården tack vare nya mer tåliga material.

Helkeramiska kronor

Med implantat behandling talar jag nästan uteslutande om helkeramiska kronor. Som tandläkare vet jag hur överlägsna dessa är. Både i hållbarhet och inte minst estetiskt.

Med en bra tandtekniker är det små konstverk som installeras ovanpå titanskruvarna.

Tandkirurgi

För oss som vidareutbildat oss och är kvalificerade inom tandkirurgi är arbetet mer spännande.

Vi opererar in en titanskruv i ditt tandben som sedan blir en del av din mun och kropp. Den statliga rabattskalan från staten träder in snabbt. Snart är du uppe i 85% rabatt om arbetet är omfattande.

Då är det billigt med ytterligare arbete.

Smärre justeringar

Ofta ger smärre justeringar fantastiska resultat och då behöver kostnaderna inte vara så omfattande.

Som personal är det en härlig känsla att vara del av hela processen och följa fövandlingen. För det är vad det är.

Implantat tidskrävande

Det enda negativa med implantatbehandlingar är att det är tidskrävande. Tandimplantat är en behandling som kräver tålamod.

Det måste man ha klart för sig innan man beslutar sig för mer omfattande arbeten.

Kom till tandläkare Ulf Olson på gratis konsultation inom estetisk tandvård.

Främst erbjuder han skalfasader, implantatbehandlingar stora som små samt tandblekning som ger fantastiska resultat.

Tandblekning hemma

Tandblekning ett viktigt komplement inom all estetisk tandvård. Tandrengöring gjord av tandläkare är inte alltid fullt tillräcklig.

Då kan tandblekning med 2-3 behandlingar ta bort eventuella missfärgningar på tänderna som tandläkaren inte lyckades med.

Det är det bästa komplementet när man arbetar på en patients framtoning.

Det är ett utmärkt komplement när man behandlar vissa patienter inom estetisk tandvård. Ditt nuvarande leende förbättras.

Målsättningen klar

Allt sedan jag vidareutbildade mig inom tandkirurgi visste jag vad jag ville.

Det var med inriktningen estetisk tandvård och implantatbehandlingar jag skulle vidareutveckla min praktik.

På så sätt kan jag använda mina nyvunna kunskaper för att hjälpa mina patienter.

Allmäntandvård och estetisk tandvård

Idag klarar jag nästan allt på vår praktik. Du hittar oss centralt nere på trädgårdsgan 11B jämte Laholms Tidning.

Vi erbjuder dig en andra chans med dom material vi använder idag. Det är ofta bättre lösningar än de vi föddes med.

Helkeramiska kronor som håller livet ut. Titanskruvar bättre än rötter och blir en del av din kropp.

Upptäckten är lika svensk som den är revolutionerande och spännande för oss tandläkare.

Del i processen

Att helt plötsligt kunna hjälpa alla och vara del av den förvandling patienten genomgår.

Ofta är en patient i behov av implantat för sitt allmänna välmående.

Då måste vi se till att göra vad som kan göras för att uppnå önskat resultat.

Statlig garanti

Om du har tandluckor men inte vet om staten måste betala en ännu större del får ni här en tumregel att gå efter.

Alla har rätt till tolv tänder där uppe och tolv där nere. In på toaletten och räkna.

Har du färre i antingen över- eller underkäke är staten ibland skyldiga att träda in.

Då bekostar landstinget en ännu större del.

Subventionerad förmånlig

Nu är den statliga tandvårdsförsäkringen redan förmånlig.

Redan vid 3 000 kronor är rabatten uppe i 50%. Snart är du uppe i 85%.

Detta gäller inte minst implantatbehandlingar som kostar en del. Då är den statliga försäkringen en välsignelse.

Hängiven tandläkare

Ulfs hängivelse till kosmetisk tandvård håller honom passionerad för sitt yrke.

Med implantatbehandlingar öppnades en helt ny värld och intresse för honom inom tandvården.

Här är några punkter som står ut för Ulf när han pratar om implantatbehandlingar:

 • Nu kan jag nästan ge vem som helst helt nya tänder.
 • Nu kan jag hjälpa den del av befolkningen i Laholm som behöver mina tjänster som allra mest. Det är det vi ägnar oss åt mest på praktiken.
 • Material vi arbetar med idag är ofta bättre än de tänder vi föds med.
 • Vi ökar självkänslan hos patienten i vårt arbete. Skälvförtroendet framför kameran med ditt nya perfekta leende.

Kom in på en gratis konsultation om estetisk tandvård. Då främst gällande implantatbehandlingar och skalfasader.

Välkommen!

Välkommen till vår praktik önskar tandläkare Ulf och hans tandsköterskor Birgitta och Lisbeth.

Alla i personalen är delaktiga för att se till att dit besök blir en positiv upplevelse.

Implantatbehandlingar kan vara en positiv upplevelse när du är hos oss och tar hand om dig själv.

Välkommen in och på en gratis konsultation med tandläkare Ulf Olson.

implantat behandling

Implantat behandling

Implantat behandling tillåter patienter att återfå full funktion med naturliga leenden. Tandlossning beror på tandkötts sjukdomar eller trauma.

Tandimplantat är ett alternativ till vanliga kronor och broar. Eller löständer för att fylla luckorna från saknade tänder.

Implantat behandling är innovativ

Implantat tandvård fokuserar på att skapa leenden som är naturligt lika stabila som riktiga tänder. Leenden efter implantat behandlingar förefaller naturliga.

Tandköttet fortsätter att stimuleras biologiskt. Det skyddar tandbenet.

Vad är implantat behandling?

Ett tandimplantat är en hållbar titan cylinder. Den opereras in kirurgiskt i över eller underkäkens tandben.

Efter operationen integreras implantatet och blir en del av din kropp.

Tandimplantat kan restaureras med kronor och broar.

Implantat behandlingar är som riktiga tänder med riktiga rötter! Dom stimulerar tandbenet vilket förhindrar försvagning eller kollaps.

Varje tandimplantat kan återfå full bettfunktion och övriga funktioner som en naturlig tand har.

Är implantat behandling rätt för mig?

Om du vill ersätta en eller fler saknade tänder ska du fråga oss om implantat behandling. Tandimplantat är starka nog att hålla kronor och broar.

Dom flesta friska patienter är goda kandidater för implantatbehandling.

Specialist tandläkare Ulf Olson kan berätta mer på en konsultation om estetisk tandvård.

Välja tandläkare inför implantat behandling

I implantat branschen delas tandläkare ofta upp i:

 1. tandläkare som kirurgiskt opererar in implantat
 2. tandläkare som reparerar kronor och broar

Ulf Olson både opererar in implantat kirurgiskt och reparerar kronor och broar ovanpå implantat. Vi klarar allt dina tandvårdsbehov.

Tandreglering eller ortodonti som det heter på fackspråk. Det remitterar vi dock till en privat tandläkare vi arbetat med länge.

Ulf Olson har ett bra öga för att skapa vackra nya leenden med implantat arbeten.

Han kan verkligen hjälpa dig!

Implantat behandling är en av dom senaste stora framstegen inom tandersättning.

Vill du lära dig mer bokar du en gratis konsultation med tandläkare Ulf så berättar han vad vi kan göra för just din situation.